1940 De Soto - eier: Lars Ivar Kvissel  
 

40 De Soto

inside

inside_dash