1937 Chevrolet coupe- eier: Frank Husubæk  
 

1

2