1936 Chevrolet sedan- eier: Carl Bergsvik  
 

 

1