1931 Ford Tudor - eier: Dag Arne Bentengen  
 

early

1

2

3