1929 Ford Tudor - eier: Roger Svensrud  
 

1929 Ford Tudor

2

3

4

5